Програми

Харчові технології (1 курс)

1 курс

1.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2.

Інформаційні технології в інженерних розрахунках

3.

Вища математика

4.

Загальна та неорганічна хімія

5.

Органічна хімія

6.

Аналітична хімія

7.

Фізика

8.

Інформатика та інформаційні технології

9.

Інженерна і комп’ютерна графіка

10.

Матеріалознавство

11.

Біотехнологічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцетратів

12.

Основи сенсорного аналізу продуктів галузі

13

Основи фізіології та гігієни харчування

 

 

Харчові технології (2 курс)

2 курс

1.

Технічна мікробіологія

2.

Фізична і колоїдна хімія

3.

Біохімія

4.

Теплохолодотехніка

5.

Електротехніказ основами електромеханіки

6.

Стандартизація, метрологія та сертифікація

7.

Економіка підприємства

8.

Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення

9.

Технології харчових виробництв

10.

Технологія кондитерських виробів

11.

Процеси і апарати харчових виробництв

12.

Основи кріогенних та сушильних технологій

13.

Методологія та організація наукових досліджень

14.

Основи промислового будівництва та санітарної техніки

15.

Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва

17.

Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських виробів та харчоконцетратів

19.

Технологія харчових концентратів

 

Методичні рекомендації

 

 

Галузеве машинобудування

Харчові технології

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

1 курс

1 курс

1 курс

1 курс

1 курс

2 курс

2 курс

2 курс

2 курс

2 курс

3 курс

3 курс

3 курс

3 курс

3 курс

 

 

Харчові технології та інженерії (3 курс)

3 курс

1.

Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцетратів з основами САПР

2.

Технології хлібобулочних та макаронних виробів

3.

Промисловий інжинірінг

4.

Автоматизація виробничих процесів

6.

Моніторинг виробничих процесів виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцетратів

7.

Мікробіологія галузі

8.

Низькотемпературні та екструзійні технології

9.

Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

10

Дипломне проектування

 

 

Ліцензія

Subcategories