Вартість навчання

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

для вступників до Кам’янець-Подільській філії

Національного університету харчових технологій

у 2020 році

на заочну форму навчання

для отримання освітнього ступеня бакалавра

 

Код та назва спеціальності

Вартість навчання, грн

071 Облік і оподаткування

9850

072 Фінанси, банківська справа та страхування

9850

122 Комп’ютерні науки

9850

133 Галузеве машинобудування

9850

181 Харчові технології

9850