Розклад проведення вступних випробувань

РОЗКЛАД

проведення вступних випробувань

для вступників до Кам'янець-Подільської філії НУХТ

на заочну форму навчання

 

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрям підготовки

Дата випробування

6.030508 Фінанси і кредит

25.07.2015р

6.030509 Облік і аудит

6.050101 Комп’ютерні науки

6.050503 Машинобудування

6.051701 Харчові технології та інженерія

 

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА

Спеціальність

Дата додаткового вступного випробування

Дата фахового вступного випробування

7.03050801 Фінанси і кредит

27.07.2015р.

29.07.2015р.

7.03050901 Облік і аудит

27.07.2015р.

29.07.2015р.

7.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

27.07.2015р.

29.07.2015р.

7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

27.07.2015р.

29.07.2015р.