Індивідуальні графіки

Індивідуальні графіки

напрям підготовки (спеціальність) «Облік і аудит»

напрям підготовки (спеціальність) «Фінанси і кредит»

напрям підготовки «Комп’ютерні науки»

напрям підготовки (спеціальність) «Машинобудування»

напрям підготовки (спеціальність) «Харчові технології та інженерія»