Харчові технології (1 курс)

1 курс

1.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2.

Інформаційні технології в інженерних розрахунках

3.

Вища математика

4.

Загальна та неорганічна хімія

5.

Органічна хімія

6.

Аналітична хімія

7.

Фізика

8.

Інформатика та інформаційні технології

9.

Інженерна і комп’ютерна графіка

10.

Матеріалознавство

11.

Біотехнологічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцетратів

12.

Основи сенсорного аналізу продуктів галузі

13

Основи фізіології та гігієни харчування